Eva Nivbrant Wedin | Utveckla språket med musik
8838
page,page-id-8838,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

Utveckla språket med musik

Språk och musik är uppbyggda av samma beståndsdelar: rytm, puls, tempo, melodi, betoning, dynamik och klang. Om vi tränar oss att lyssna, urskilja och laborera med dessa parametrar påverkas både den musikaliska utvecklingen – och den språkliga.

Utveckla språket med musik – starten

Året var 2005 och jag arbetade med lärarutbildning vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Enligt den nya examensordningen skulle undervisning om elevers läs- och skrivutveckling ingå i alla svenska lärarutbildningar – alltså även för blivande musiklärare. För att uppfylla de nya direktiven tog vi hjälp av Susanne Weiner Ahlström i undervisningen. Detta blev startskottet för ett intressant och givande samarbete.

Susanne började undervisa studenterna, och 2008 fick vi med hjälp av medel från Alice Tegnérs fond även möjlighet att utforska sambandet mellan läs-/skriv-utveckling och musik/rytmik. Vi studerade aktuell forskning, provade olika övningar, diskuterade och lärde av varandra. Arbetet resulterade i kurser för såväl musiklärarstudenter som verksamma lärare.

Dokumentation från den första fortbildningskursen finns att ladda ner nedan.

Utveckla-spraket-med-musik_framsida

Utveckla språket med musik.pdf

Utveckla språket med musik – böcker och CD

Vi formade eget kursmaterial eftersom det saknades i ämnet och jag gjorde bl.a. ett kompendium med övningar. Genom åren har jag ändrat, lagt till och dragit ifrån, bland annat utifrån feedback från lärare som använt materialet. Efterhand började många efterfråga materialet och därför bestämde jag mig för att sammanställa det, vilket blev upptakten till boken Utveckla språket med musik som gavs ut 2013.

15888_Utveckla-spraket-med-musik_framsida

Mer info om boken

Del 2 av boken gavs ut 2016. Den är en direkt fortsättning på första boken och innehåller fler sånger och aktiviteter.

I del 2 finns också en CD som spelats in av  KMH:s musiklärarstudenter. De flesta av sångerna finns i två versioner – både med sång och i singback-version.

Usmm2_Omslag_front

Mer info om boken

Utveckla språket med musik – kurser

Susanne och jag arbetar numera tillsammans i flera olika former. Dels undervisar vi musiklärarstudenter vid Kungl. Musikhögskolan, dels har vi kurser i Lärarfortbildning AB:s regi.

Vi har också studiedagar och föreläsningar av olika art, både tillsammans och var för sig.

Musik-och-sprak