Eva Nivbrant Wedin | Konflikthantering
8842
page,page-id-8842,page-template-default,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.4.4,vc_responsive

Konflikthantering

I dagens skola går allt mer tid åt till konflikter och sociala frågor. Det finns undersökningar som visar att lärare bara lägger 20 % av sin tid på själva ämnet och upp till 80 % av tiden på sociala frågor och konflikter av olika slag. Men om lärarna får undervisning i konflikthantering och lär sig ett annat bemötande och språkbruk kan siffrorna efter två år vara de motsatta: 80 % av tiden till ämnet och bara 20 % av tiden till sociala frågor och konflikter.

Undervisning i konflikthantering är ett måste för blivande lärare. Även verksamma lärare har stor nytta av att lära mer om detta.

konflikt-1
konflikt-2

Konfliktteorier & Praktisk konflikthantering

När jag undervisar i konflikthantering kombinerar jag teori och praktik. De två delarna går hand i hand och förstärker varandra.

Teorin utgår från forskning och beprövad erfarenhet, och knyter även an till gruppsykologi och ledarskap. Teorin är viktig för att förstå, men det räcker inte med bara teori. Man måste också öva.

Praktik behövs för att öva in nya beteenden. Liksom man spelar etyder och tekniska övningar för att lära ett instrument behöver man träna på konflikthantering. Om man gör övningar i ett neutralt sammanhang lär man in färdigheter som man har nytta av senare. Det kan exempelvis vara ett visst språkbruk, ett förhållningssätt eller en metod.

När man väl står i ett skarpt läge är det lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Men om man tränat in nya beteenden i förväg är sannolikheten större för att man också tillämpar dem.

Det är först när man väl gjort saker praktiskt som man riktigt förstår.

Jag hör – jag glömmer
Jag ser – jag kommer ihåg
Jag gör – jag förstår
Konfucius

konfliktspiralen

Nationellt nätverk

2003 bildades ett nationellt nätverk för konflikthantering i lärarutbildningen. Målet var att alla lärarutbildningar skulle ha en bra och obligatorisk undervisning om konflikthantering. Nätverket sökte medel från bl.a. FN-förbundet och Sida för att genomföra kurser för lärarutbildare, och man inbjöd alla lärarutbildningar att vara med.

Jag blev KMHs representant i nätverket och hade förmånen att delta i utbildningarna. Nätverket har under årens lopp också tagit fram en hel del material och medlemmarna har stöttat varann och utbytt erfarenheter.

För mig har allt detta varit till en ovärderlig hjälp. Det jag lärt mig om konflikthantering har jag användning av dagligen, och jag har också sett hur det blir till nytta för andra när jag undervisar om det i lärarutbildningen och på studiedagar. Jag har fått många rapporter från deltagare som berättat vilken hjälp de haft av konflikthanteringen, både i arbetet och i vardagslivet.